Tái sinh nguồn nguyên liệu

Chúng tôi hiện tại Trụ sở Osaka, Tokyo Head Office, và tất cả các văn phòng chi nhánh, sẽ thúc đẩy các hoạt động theo các chính sách sau:
1,   Nỗ lực cho việc thúc đẩy tiết kiệm và tái chế các nguồn lực trong suốt sự kiểm soát kinh doanh và quản lý, thêm vào việc giảm tiêu thụ năng lượng cho phù hợp với môi trường văn phòng dễ chịu.
2,   Nỗ lực trong chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật có liên quan, pháp lệnh và các yêu cầu khác đã thoả thuận, và trong việc thiết lập các tiêu chuẩn mới, phù hợp, cần thiết phát sinh để bảo vệ môi trường.
3,   Nhận thấy tải áp dụng cho môi trường do tiêu thụ các nguồn tài nguyên và năng lượng, sản xuất của tiếng ồn, xử lý chất thải, vv trong quá trình cài đặt các thiết bị, và theo đó làm cho những nỗ lực liên tục để giảm tải trọng trên.
4,    Nỗ lực để tiết kiệm tài nguyên bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng thông qua xúc tiến các sản phẩm trọng lượng nhẹ hơn và cao hơn trong hiệu quả.
5,    Nỗ lực trong việc thúc đẩy và phát triển của các thiết bị và máy móc cho nước thải bị ô nhiễm xử lý nước nhằm sử dụng hiệu quả nước và góp phần cải thiện môi trường.
6,    Thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường, phù hợp với các chương trình quản lý môi trường bằng cách thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu môi trường để thực hiện các chính sách môi trường.
7,    Về cơ bản mỗi thành viên của Tsurumi định sẽ tham gia vào các hoạt động cải thiện môi trường. Hơn nữa, mỗi thành viên sẽ được giác ngộ và thông tin chính xác về tầm quan trọng của sự cải thiện môi trường và phải được giáo dục để nhớ mục đích hay phương châm ban đầu của chúng tôi.
>> Xem thêm Địa chỉ sản xuất máy bơm chìm tsurumi

One thought on “Tái sinh nguồn nguyên liệu

  1. Pingback: Chống hàng giả bơm Tsurumi - Máy bơm chìm tsurumi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *